fbpx
 • Trening słuchowy

  • Polega na słuchaniu muzyki filtrowanej przez Ucho Elektroniczne.
  • Słuchamy Mozarta i chorałów gregoriańskich.
  • Parametry i sposób filtrowania muzyki jest dobierany indywidualnie,
   zależy od celu treningu rodzaju trudności i wieku pacjenta.
 • Dzieci i młodzież

  • Dysleksja
  • Opóźniony rozwój mowy
  • ADHD
  • Trudności w koncentracji uwagi
  • Depresja i problemy emocjonalne
  • Spektrum autyzmu
  • Wspomaganie nauki języków obcych
  • Słuch muzyczny
  • Wzbogacanie barwy głosu (śpiew, recytacja)
  Obszary, w których wspieramy rozwój
 • Dorośli

  • Depresja
  • Trudności w koncentracji uwagi, chroniczne zmęczenie
  • Trudności neurologiczne: afazja, demencja
  • Zwiększenie poziomu energii (seniorzy)

  • Wspomaganie nauki języków obcych
  • Muzykalność - słuch muzyczny i trening głosu
  Obszary, w których wspieramy rozwój
Co to jest Metoda Tomatisa?
Metoda opracowana przez dra A.A. Tomatisa polega na stymulacji dźwiękowej ucha i mózgu przy pomocy dynamicznie filtrowanych dźwięków w celu poprawy czynności słuchania, mechanizmów uwagi i głosu.
Diagnoza uwagi słuchowej
Na początku terapii oraz przed rozpoczęciem każdego kolejnego jej etapu ma miejsce diagnoza uwagi słuchowej. Jej celem jest stworzenie indywidualnego programu terapii. W tym celu, przy pomocy audiometru jest przeprowadzany, opracowany przez dra Tomatisa Test Słuchowy.
Jeżeli z powodu wieku dziecka lub głębokości zaburzeń realizacja testu nie jest możliwa Konsultant Tomatisa tworzy program na podstawie pogłębionego wywiadu.
Etapy
Proces terapii składa się z etapów, podczas których są realizowane sesje treningu słuchowego, które mają miejsce codziennie.
Przed każdym etapem ma miejsce diagnoza uwagi słuchowej w celu oceny postępów i stworzenia indywidualnego programu treningu.
W klasycznym, opracowanym przez Tomatisa podejściu, pierwszy etap terapii trwa 15 dni i każdego dnia pacjent słucha filtrowanej muzyki przez co najmniej 2 godziny.
Kolejny etap ma miejsce po 4-6 tygodniach przerwy, następne przeciętnie co dwa miesiące.
Aktualnie stosowane są również modyfikacje czasu trwania poszczególnych etapów.
Indywidualny program
Na program treningu składają się, oprócz muzyki, przede wszystkim parametry filtrów terapeutycznych w Uchu Elektronicznym, które są definiowane przez Konsultanta odrębnie dla każdej sesji treningowej. To właśnie te parametry filtowania składają się na program treningu.
Do diagnozy i budowania indywidualnego programu potrzebna jest wiedza. Mogą je tworzyć wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni Konsultanci Tomatisa. Diagnoza i tworzenie programów to dwa główne moich kompetencji. Rozwijam je i stale udoskonalam już od 2010 roku.
Dynamiczne filtrowanie dźwięków
Mechanizmy filtrowania zostały opracowane przez dra Tomatisa i zaimplementowane w stworzonym przez niego urządzeniu: Uchu Elektronicznym.
Materiałem dźwiękowym jest specjalnie dobrana muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie. W zależności od celu terapii możemy używać również głosu mamy.
W fazie aktywnej modyfikacjom podlega głos osoby, która jest poddawana terapii.
Stymulacja dźwiękowa stopniowo, krok po kroku, uczy ucho i mózg prawidłowego przetwarzania dźwięku.


© 2019 Mariusz Krzaczek, Wszelkie prawa zastrzeżone