fbpx
 • Metoda Tomatisa wspomaga rozwój

  Dzieci i młodzież

  • Dysleksja.
  • Opóźniony rozwój mowy.
  • ADHD.
  • Trudności w koncentracji uwagi.
  • Depresja i problemy emocjonalne.
  • Spektrum autyzmu.
  • Wspomaganie nauki języków obcych.
  • Słuch muzyczny.
  • Wzbogacanie barwy głosu (śpiew, recytacja).
 • Metoda Tomatisa wspomaga rozwój

  Dorośli

  • Depresja.
  • Problemy neurologiczne: afazja, demencja.
  • Trudności w koncentracji uwagi, chroniczne zmęczenie.
  • Wspomaganie nauki języków obcych.
  • Rozwój słuchu muzycznego, wzbogacenie barwy głosu (alikwoty, głos "kostny").
 • Trening słuchowy

  • Polega na słuchaniu muzyki filtrowanej przez Ucho Elektroniczne.
  • Parametry i sposób filtrowania muzyki są dobierane indywidualnie odrębnie dla każdej sesji treningu słuchowego.
  • Zależą od celu treningu, rodzaju trudności i wieku pacjenta.
  • Słuchanie filtrowanej muzyki stanowi ćwiczenie / reedukację mechanizmów uwagi słuchowej.
 • Zaproszenie


  Zapraszam Rodziców dzieci z dysleksją, problemami w nauce i funkcjonowaniu społecznym.
  Zapraszam rownież tych Rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci.
  Zapraszam Dorosłych, ktorzy chcieliby poprawić jakość swojego życia.
  Jestem psychologiem i certyfikowanym Konsultantem Metody Tomatisa.
  Zajmuję się nią od ponad 10 lat.
  Diagnozę uwagi słuchowej w ramach terapii realizuję nieodpłatnie.
Co to jest Metoda Tomatisa?
Metoda opracowana przez dra A.A. Tomatisa polega na stymulacji dźwiękowej ucha i mózgu przy pomocy dynamicznie filtrowanych dźwięków. Jej celem jest poprawa czynności słuchania, mechanizmów uwagi i barwy oraz siły głosu, jak również rozumienia i ekspresji mowy.
Diagnoza uwagi słuchowej
Na początku terapii oraz przed rozpoczęciem kolejnych jej etapów ma miejsce diagnoza uwagi słuchowej.
Jej celem jest stworzenie indywidualnego programu terapii. Opacowany przez dra Tomatisa Test Słuchowy jest przeprowadzany przy pomocy audiometru.
W przypadku młodszych dzieci, trudności w realizacji testu przez pacjenta diagnoza jest realizowana na podstawie wywiadu i obserwacji.
Etapy terapii
Proces terapii składa się z etapów, podczas których są realizowane sesje treningu słuchowego, które mają miejsce codziennie.
W klasycznym, opracowanym przez Tomatisa podejściu, pierwszy etap terapii trwa 15 dni i każdego dnia pacjent słucha filtrowanej przez Ucho Elektroniczne muzyki przez co najmniej 2 godziny.
Drugi etap ma miejsce po 4-6 tygodniach przerwy, kolejne, co dwa do trzech miesięcy. Słuchamy muzyki standardowo przez 2 godziny dziennie.
W zależności od rodzaju trudności dziecka do terapii są włączane sesje aktywne (ćwiczenie ekspresji mowy) oraz słuchanie przefiltrowanego głosu mamy.
Indywidualny program terapii
Na program treningu składają się, oprócz muzyki, przede wszystkim parametry filtrów terapeutycznych w Uchu Elektronicznym, które są definiowane przez Konsultanta odrębnie dla każdej sesji treningowej. To właśnie te parametry filtrowania składają się na program treningu.
Uwaga! Do budowania indywidualnego programu potrzebna jest wiedza. Mogą je tworzyć wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni w tym zakresie Konsultanci Metody Tomatisa. Te kluczowe kompetencje buduję już od 2010 roku.
Dynamiczne filtrowanie dźwięków
Mechanizmy filtrowania zostały opracowane przez dra Tomatisa i zaimplementowane w stworzonym przez niego urządzeniu: Uchu Elektronicznym.
Materiałem dźwiękowym jest specjalnie dobrana muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie. W zależności od celu terapii możemy używać również głosu mamy.
W fazie aktywnej modyfikacjom podlega głos osoby, która jest poddawana terapii.
Stymulacja dźwiękowa stopniowo, krok po kroku, uczy ucho i mózg prawidłowego przetwarzania dźwięku.


© 2019 Mariusz Krzaczek, Wszelkie prawa zastrzeżone