fbpx
 • Uwaga słuchowa Tomatis
  Uwaga słuchowa
  Dotyczy wielu funkcji poznawczych, nawet takich, których na co dzień nie łączymy ze słuchem.
  Od niej zależy np. nasza zdolność do koncentracji uwagi jak również poziom energii.
 • Test uwagi słuchowej Tomatis
  Badanie uwagi słuchowej
  Obejmuje diagnozę potencjału i trudności dziecka poprzez zastosowanie Testu Słuchowego.
  Metodykę testu, opartego o badanie audiometrem, jego zasady, standardy i znaczenie diagnostyczne opracował dr Tomatis.
 • Trening słuchowy
  Indywidualny program terapii
  Na podstawie diagnozy Konsultant Tomatisa opracowuje Indywidualny Program Terapii.
  Jest on podstawą najwyższej staranności działania Konsultanta Tomatisa.
 • Trening słuchowy
  Trening słuchowy
  Polega na słuchaniu muzyki filtrowanej przez Ucho Elektroniczne.
  Słuchamy Mozarta i chorałów gregoriańskich.
  W fazie aktywnej modulujemy swój własny głos.
 • Uwaga słuchowa Tomatis
 • Test uwagi słuchowej Tomatis
 • Trening słuchowy
 • Trening słuchowy
Co to jest Metoda Tomatisa?
Metoda opracowana przez dra A.A. Tomatisa polega na stymulacji dźwiękowej ucha i mózgu przy pomocy dynamicznie filtrowanych dźwięków w celu poprawy czynności słuchania, mechanizmów uwagi i głosu.
Diagnoza uwagi słuchowej
Na początku terapii oraz przed rozpoczęciem każdego kolejnego jej etapu ma miejsce diagnoza uwagi słuchowej. Jej celem jest stworzenie indywidualnego programu terapii. W tym celu, przy pomocy audiometru jest przeprowadzany, opracowany przez dra Tomatisa Test Słuchowy.
Jeżeli z powodu wieku dziecka lub głębokości zaburzeń realizacja testu nie jest możliwa Konsultant Tomatisa tworzy program na podstawie pogłębionego wywiadu.
Etapy
Proces terapii składa się z etapów, podczas których są realizowane sesje treningu słuchowego, które mają miejsce codziennie.
Przed każdym etapem ma miejsce diagnoza uwagi słuchowej w celu oceny postępów i stworzenia indywidualnego programu treningu.
W klasycznym, opracowanym przez Tomatisa podejściu, pierwszy etap terapii trwa 15 dni i każdego dnia pacjent słucha filtrowanej muzyki przez co najmniej 2 godziny.
Kolejny etap ma miejsce po 4-6 tygodniach przerwy, następne przeciętnie co dwa miesiące.
Aktualnie stosowane są również modyfikacje czasu trwania poszczególnych etapów.
Indywidualny program
Na program treningu składają się, oprócz muzyki, przede wszystkim parametry filtrów terapeutycznych w Uchu Elektronicznym, które są definiowane przez Konsultanta odrębnie dla każdej sesji treningowej. To właśnie te parametry filtowania składają się na program treningu.
Do diagnozy i budowania indywidualnego programu potrzebna jest wiedza. Mogą je tworzyć wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni Konsultanci Tomatisa. Diagnoza i tworzenie programów to dwa główne moich kompetencji. Rozwijam je i stale udoskonalam już od 2010 roku.
Dynamiczne filtrowanie dźwięków
Mechanizmy filtrowania zostały opracowane przez dra Tomatisa i zaimplementowane w stworzonym przez niego urządzeniu: Uchu Elektronicznym.
Materiałem dźwiękowym jest specjalnie dobrana muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie. W zależności od celu terapii możemy używać również głosu mamy.
W fazie aktywnej modyfikacjom podlega głos osoby, która jest poddawana terapii.
Stymulacja dźwiękowa stopniowo, krok po kroku, uczy ucho i mózg prawidłowego przetwarzania dźwięku.


© 2019 Mariusz Krzaczek, Wszelkie prawa zastrzeżone