fbpx
Mariusz Krzaczek, Tomatis

Dzień dobry. Nazywam się Mariusz Krzaczek. Jestem psychologiem. Już od 2010 roku posiadam certyfikat Konsultanta Metody Tomatisa, wydany przez Tomatis Developpement z Luksemburga.

Oznacza to, że:

  • zawsze tworzę indywidualny program terapii słuchowej, który powstaje na podstawie wywiadu oraz badania uwagi słuchowej, wykonanej przy pomocy audiometru.
  • poprzez to badanie monitoruję przebieg treningu, realizując kolejne badania pomiędzy sesjami. Dzięki temu weryfikuję efekty poprzedniego etapu treningu i tworzę kolejny program.
  • w przypadku dzieci, w stosunku do których nie jest możliwe przeprowadzenie badania uwagi słuchowej - poprzez strukturyzowany wywiad z rodzicami i obserwację dziecka identyfikuję zaburzone sfery uwagi słuchowej i również buduję indywidualny program terapii.

Tworzę programy na podstawie zdobytej wiedzy, jak również osobistego doświadczenia. Wypracowane z latami zasady i wzorce cechuje tendencja do dbania o dobry stan funkcjonowania osoby realizującej trening. Dbam o to, aby nie pojawiły się, negatywne zachowania w postaci impulsywności, czy zwiększonej nadwrażliwości.

Nie obiecuję "wyleczenia". Terapia Tomatisa jest treningiem w bardzo konkretnie zdefiniowanych obszarach funkcjonowania. W trakcie terapii ulegają one stopniowej poprawie, co nie oznacza, że automatycznie leczymy problem.

Dzięki terapii Tomatisa na poziomie fizjologii, procesów uwagi i przetwarzania informacji słuchowej oraz kinestetycznej powstaje podstawa do szybszej, bardziej efektywnej nauki i reedukacji.

Droga zawodowa

Początek mojej zawodowej kariery obejmuje pracę psychoterapeutyczną z osobami dorosłymi z kręgu uzależnienia i współuzależnienia. Współtworzyłem i przez kilka lat stosowałem kompleksowy program terapii uzależnienia od alkoholu w szpitalu psychiatrycznym w Lublinie. Zajmowałem się również diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, jak również poradnictwem.

Posiadam również doświadczenie i kompetencje w obszarze psychologii stosowanej, jako trener i coach biznesowy.

Spotkanie z Metodą dra Tomatisa

Moją pasją jest neuropsychologia. Jestem absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w obszarze psychologii klinicznej zostałem "zarażony" neuropsychologią.

Moim promotorem był Pan Profesor Marceli Klimkowski, uczeń twórcy obowiązującego do dzisiaj podejścia funkcjonalnego, Aleksandra Łurii. Było to już jakiś czas temu, jednak, niezależnie od mojej roli zawodowej, ta pasja ciągle mi towarzyszy i prowadzi do stałego rozwoju w tym obszarze.

Moje zainteresowania doprowadziły mnie na pogranicze neurofizjologii i neuropsychologii. Trening funkcjonowania na poziomie sensorycznym, jaki stanowi nowatorska metoda profesora Tomatisa nie mogły pozostać przeze mnie niezauważone, zwłaszcza dlatego, że muzyka poważna towarzyszy mi w życiu od zawsze. Porusza serce i dodaje energii.

Tak więc moje pasje - nauka o mózgu i muzyka poważna doskonale współbrzmią ze sobą w metodzie dra Tomatisa.

Pierwsze szkolenie z zakresu audio-psycho-fonologii odbyłem w roku 2008. Było ono prowadzone przez panią Małgorzatę Szurlej, uczennicę dra Tomatisa. W roku 2010, w celu poszerzenia swoich umiejętności zdecydowałem się na kurs zorganizowany bezpośrednio przez Tomatis Developpement S.A. i prowadzony przez wieloletnich uczniów i współpracowników twórcy metody i oficjalnych trenerów, Valerie Gas i Jean-Pierre Granier'a. Ukończyłem je w pierwszej grupie osób przeszkolonych przez Tomatis Developpement w Polsce na poziomie Konsultanta.


© 2019 Mariusz Krzaczek, Wszelkie prawa zastrzeżone