fbpx

Terapia w domu

etapy tomatisa

Czas trwania terapii

Liczba etapów słuchania muzyki zależy od wielu czynników, z których najistotniejsze to rodzaj i nasilenie problemów, jak również wiek. W przypadku przeciętnego nasilenia trudności, po to, żeby osiągnąć znaczące efekty, mogą wystarczyć dwa, albo trzy etapy treningu, aby osiągnąć znaczącą poprawę funkcjonowania. W sytuacji nasilonych problemów (np. spektrum autyzmu) wskazanych jest co najmniej 6 sesji rocznie, a sama terapia może trwać nawet do 3-4 lat.

Procedura treningu słuchowego

Dzienna porcja treningu to co najmniej dwie godziny słuchania muzyki (Mozart i chorały gregoriańskie).

 1. Diagnoza uwagi słuchowej. Podczas diagnozy weryfikujemy, na ile problemy pacjenta są związane z probelmami z przetwarzaniem słuchowym. Staramy się zrozumieć ich złożoność na podstawie możliwych do zastosowania metod diagnostycznych. Diagnoza służy również śledzeniu postępów między treningami. Na jej podstawie tworzymy indywidualny program terapii.
 2. Pierwszy etap to 15 dni treningu. Przerwa po nim - od 4 do 6 tygodni.
 3. Drugi i kolejne etapy to 8 dni treningu. Mają one miejsce co dwa do trzech miesięcy.

W przypadku problemów zwiazanych z mową stopniowo do słuchania muzyki dołączamy aktywną pracę z mikrofonem. W zależności od celu terapii może to być:
 • głośne czytanie w domu (co najmniej 30 minut)
 • ćwiczenia logopedyczne
 • śpiew
 • gra na instrumencie
 • ćwiczenia emisji głosu

Warunki słuchania

Wskazane podczas treningu:

 • układanki
 • puzzle
 • rysowanie/malowanie
 • gry angażujące wyobraźnię wzrokową (myślenie słowne w małym natężeniu)
 • spacer w cichej okolicy
 • drzemka, sen :)
Podczas słuchania muzyki należy wyeliminować czynności, angażujące czynność słuchania i mowę oraz mięśnie twarzy. Nie są wskazane:
 • czytanie książek
 • oglądanie telewizji, słuchanie radia
 • prowadzenie rozmów
 • gry angażujące myślenie słowne (np. srabble)
 • jedzenie
 • żucie gumy

Terapia słuchowa z punktu widzenia pacjenta polega jedynie na słuchaniu muzyki przez słuchawki. Nie jest ona mocno angażująca, oprócz półgodzinnych sesji aktywnej pracy z mikrofonem, które mogą być wprowadzane na późniejszych etapach.
Należy jedynie zadbać oto, aby w trakcie słuchania zajmować się czymś interesującym, aby po prostu się nie nudzić.

Program terapii składa się z odpowiednio dobranych pod kątem pacjenta fragmentów muzyki z indywidualnie dopasowanymi przez Konsultanta Tomatisa parametrami, dotyczącymi:

 • tzw. 'bramkowania' które powoduje ćwiczenie mięśni w uchu środkowym (efekt Tomatisa), przedsionka (zmysł równowagi) i struktur mózgu sterujących mechanizmami uwagi słuchowej
 • przewodnictwa powietrznego i kostnego w odniesieniu do opisanych powyżej elementów
 • lateralizacji - wzmacniania dominacji ucha prawego dla czynności powiązanych z mową
 • filtrów dolno- i górnoprzepustowych
 • aktywnej pracy z mikrofonem - ćwiczenia mowy przy użyciu ucha elektronicznego na kolejnych etapach treningu.

Program terapii powinien być zbudowany indywidualnie w oparciu o badanie uwagi słuchowej, które jest realizowane przy użyciu audiometru. Służy ono również do weryfikacji postępów treningu. Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu są rejestrowane właśnie poprzez badanie, ponieważ zmiany rozwojowe są o wiele bardziej rozciągnięte w czasie.


© 2019 Mariusz Krzaczek, Wszelkie prawa zastrzeżone