fbpx
 • Dysleksja Tomatis

  Dysleksja

  Dysleksja charakteryzuje się problemami z czytaniem pomimo normalnej inteligencji.
  Problemy mogą obejmować trudności w:
  • pisowni słów,
  • czytaniu,
  • pisaniu,
  • wymawianiu słów,
  • rozumieniu tekstu i wypowiedzi.

  Może dotyczyć języka pisanego (dysortografia), jak również umiejętności matematycznych (dyskalkulia).
  Dziecko z tymi "dys-" musi kompensować swoje braki poprzez świadomy wysiłek. Prowadzi to do zwiększonego większej męczliwości, trudności w koncetracji uwagi, osłabia zapamiętywanie i zdolność uczenia się.
  Jeżeli dziecko miało opóźniony rozwój mowy, przechodziło często infekcje ucha, ma/miało problemy z artykulacją głosek - wskazuje to na zaburzenia przetwarzania słuchowego jako podłoże trudności a terapię słuchową jako jedyną metodę, która jest w stanie poprawić poziom przetwarzania słuchowego.
 • Zespół Aspergera, Asperger

  Zespół Aspergera

  Jest to zaburzenie, które cechuje się trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i tendencją stereotypowego, sztywnego repertuaru zachowań.
  . Od autyzmu różni się ono brakiem opóźnienia rozwoju mowy i funkcji poznawczych.
  Często towarzyszą mu zachowania wskazujące na nadwrażliwość na dźwięki, dotyk, pewne smaki lub zapachy.
  Nadwrażliwość jest zaburzeniem przetwarzania słuchowego i można ją zmniejszyć poprzez trening Tomatisa.
  Pracujemy wówczas nad wzmocnieniem tzw. odruchu strzemiączkowego. Prowadzi do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, równowagi i większej otwartości na świat zewnętrzny.
 • Autyzm Tomatis

  Autyzm

  Autyzm dziecięcy całościowe zaburzenie rozwoju. Cechuje się:
  • nieprawidłowym rozwojem przed trzecim rokiem życia
  • charakterystycznym sposobem wadliwego funkcjonowania w trzech obszarach:
   • interakcji społecznych,
   • komunikacji
   • zachowania, które są sztywne, estereotypowe i powtarzające się.
  Często poziom komunikacji z otoczeniem i rozwoju mowy jest bardzo ograniczony. Nadwrażliwość, nie tylko słuchowa u dziecka z autyzmem jest bardzo wysoka i trening Tomatisa często przynosi tutaj znaczące postępy.
 • ADHD Tomatis

  AD(H)D

  Zaburzenia uwagi mogą być połączone z nadaktywnością dziecka. Często trudno jest połączyć je z zaburzeniami w przetwarzaniu słuchowym.
  Zaburzenie, które sprzyja deficytom uwagi to zbyt duża wrażliwość na dźwięki niskich częstotliwości w tzw. obszarze ciała (do 1000 Hz.).
  Diagnoza uwagi słuchowej pomaga rozstrzygnąć, czy, w przypadku konkretnego dziecka jego trudności są związane z uwagą słuchową, ponieważ może być również tak, że trudności dziecka są lepiej skorelowane z falami mózgowymi i wówczas lepiej jest skorzystać z EEG lub HEG biofeedbacku (wujek Google na pewno wskaże Państwu odpowiednie miejsce w Państwa okolicy).
  Prowadzi do:
  • trudności w utrzymaniu uwagi i nadaktywności,
  • tendencji do poznawania świata głównie poprzez zmysły, a nie słowa, pojęcia, intepretowanie, klasyfikację.

  Terapia Tomatisa:
  • Prowadzi również do wyciszenia i lepszej koncentracji uwagi na nauczanych w szkole treściach.
  • pomaga przenieść poziom wrażliwości z tego obszaru do obszaru mowy (1000-2000 Hz), charakterystycznego dla komunikacji słownej i logiki.

© 2019 Mariusz Krzaczek, Wszelkie prawa zastrzeżone